Ana Sayfa » Zonaya (Gece Yanığı) Nedir? Neden Olur ve Nasıl Tedavi Edilir?

Zonaya (Gece Yanığı) Nedir? Neden Olur ve Nasıl Tedavi Edilir?9 Dk Okuma

Nedir?  |  Nedenleri  |  Belirtileri  |  Tedavi Yöntemleri  |  Komplikasyonlar  |   Sonuç

Giriş: Zona Nedir ve Neden Gece Yanığı Olarak Bilinir?

Zona, varicella zoster virüsünün (VZV) neden olduğu bir enfeksiyonun sonucu olarak ortaya çıkan bir cilt döküntüsüdür. Bu virüs, suçiçeği hastalığına da neden olur. Bir kişi suçiçeği geçirdikten sonra, VZV vücutta uyku halinde kalabilir ve yıllar sonra aktifleşerek zona hastalığına yol açabilir. Zona, genellikle vücudun bir tarafında, genellikle göğüs, karın veya yüzde ağrılı bir döküntü şeklinde kendini gösterir.

Zona “gece yanığı” olarak da bilinir çünkü döküntüye eşlik eden ağrı, yanma hissine benzer ve bazen şiddetli olabilir. Bu ağrı, döküntünün görünür olmasından önce bile başlayabilir ve bazı durumlarda döküntü ortadan kalktıktan sonra da devam edebilen postherpetik nevralji adı verilen bir duruma yol açabilir. Zona, genellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde, yaşlılarda ve stres altında olanlarda daha sık görülür.

Tedavi genellikle ağrıyı hafifletmek ve komplikasyon riskini azaltmak için antiviral ilaçlar ve ağrı kesicileri içerir. Ayrıca, zona riskini azaltmak amacıyla yaşlı yetişkinler için bir zona aşısı da mevcuttur.

Zonanın Oluşum Sebepleri ve Risk Faktörleri

Zonanın oluşum sebepleri temelde varicella zoster virüsünün (VZV) neden olduğu bir durumdur. İlk olarak suçiçeği hastalığına yol açan bu virüs, hastalık geçtikten sonra vücutta uyku halinde kalır. Yıllar sonra, çeşitli tetikleyiciler nedeniyle virüs yeniden aktifleşebilir ve zona olarak bilinen ağrılı cilt döküntüsüne sebep olabilir. Zonanın neden aktifleştiği tam olarak bilinmese de, bağışıklık sisteminin zayıflaması önemli bir rol oynar.

Risk faktörleri arasında:

 1. Yaş: Zona genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde daha sık görülür. Yaş ilerledikçe bağışıklık sistemi zayıflar, bu da VZV’nin yeniden aktifleşme riskini artırır.

 2. Bağışıklık Sisteminin Zayıflaması: HIV/AIDS gibi bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar, kanser tedavileri (kemoterapi veya radyasyon), organ nakli için kullanılan ilaçlar gibi bağışıklık sistemini zayıflatan durumlar zona riskini artırır.

 3. Stres ve Yorgunluk: Fiziksel veya duygusal stresin, virüsün yeniden aktifleşmesine yol açabileceği düşünülmektedir.

 4. Suçiçeği Geçirme Durumu: Suçiçeği geçiren herkes teorik olarak zonaya yakalanma riski taşır, çünkü virüs vücutta ömür boyu kalır.

 Zonanın önlenmesi için, 50 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik önerilen zona aşısı büyük önem taşır. Aşı, zona ve özellikle postherpetik nevralji adı verilen uzun süreli ağrı riskini önemli ölçüde azaltabilir. Zonaya yakalanmış kişilerde, erken tedavi komplikasyon riskini azaltabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Belirtiler ve Zona Tanısı Nasıl Konulur?

Zona belirtileri genellikle tek bir vücut bölgesinde odaklanır ve virüsün aktif hale geldiği sinir yolu boyunca ortaya çıkar. En yaygın belirtiler şunlardır:

 1. Ağrı: Zona en belirgin olarak, etkilenen bölgede şiddetli ağrıya neden olur. Bu ağrı bazen döküntü görünmeden günlerce önce başlayabilir.

 2. Döküntü ve Kabarcıklar: Genellikle ağrının başlamasından birkaç gün sonra, kırmızı bir döküntü ortaya çıkar ve birkaç gün içinde sıvı dolu kabarcıklara dönüşür. Kabarcıklar daha sonra patlar ve kabuk bağlar.

 3. Kaşıntı: Döküntü alanında kaşıntı yaygındır.

 4. Hassasiyet ve Uyuşma: Etkilenen bölge hassas olabilir ve bazı kişilerde uyuşma veya karıncalanma hissi olabilir.

 5. Genel Halsizlik: Ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi grip benzeri semptomlar da görülebilir.

Zona tanısı genellikle tipik cilt döküntüsü ve ağrı şikayetleri temel alınarak konulur. Doktor, hastanın tıbbi öyküsünü ve fiziksel muayene bulgularını değerlendirir. Zona döküntüsünün karakteristik görünümü, genellikle tanı için yeterlidir. Ancak, durum belirsizse veya komplike bir vakaysa, tanıyı doğrulamak için laboratuvar testleri yapılabilir:

 • PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi: Bu test, döküntüden alınan örneklerde VZV DNA’sını tespit eder ve en doğru tanı yöntemlerinden biridir.

 • Tzanck Smear Testi: Bu test, hızlı sonuçlar sunar ancak VZV’yi diğer herpes virüslerinden ayırt etmez.

 • Kan Testleri: Vücuttaki antikor seviyelerini ölçerek geçmişte VZV enfeksiyonuna maruz kalıp kalmadığını belirleyebilir, ancak aktif zona enfeksiyonunu doğrudan teşhis etmek için genellikle kullanılmaz.

ⓘ Erken tanı ve tedavi, zona semptomlarının şiddetini azaltabilir ve komplikasyon riskini düşürebilir. Özellikle, postherpetik nevralji gibi uzun süreli ağrıların önlenmesi için önemlidir.

Zona Tedavisi Yöntemleri: İlaçlar ve Diğer Tıbbi Yaklaşımlar

Zona tedavisi, semptomların hafifletilmesi, enfeksiyon süresinin kısaltılması ve komplikasyon riskinin azaltılmasına odaklanır. Enfeksiyonun erken aşamalarında başlanan tedavi en etkilidir. Tedavi yöntemleri arasında ilaçlar ve destekleyici tedaviler bulunur.

İlaçlar

 1. Antiviral İlaçlar: Antiviral tedavi, zona virüsünün çoğalmasını yavaşlatır ve semptomların şiddetini azaltabilir. Aciklovir, valasiklovir ve famsiklovir en sık reçete edilen antiviral ilaçlardır. Bu ilaçlar, özellikle tedaviye döküntünün ilk 72 saat içinde başlandığında en etkilidir.

 2. Ağrı Kesiciler: Over-the-counter (OTC) ağrı kesiciler, ibuprofen veya parasetamol gibi, hafif ve orta şiddetteki ağrıları hafifletmek için kullanılabilir. Şiddetli ağrı durumunda, doktor daha güçlü reçeteli ağrı kesiciler önerebilir.

 3. Kortikosteroidler: Bazı durumlarda, özellikle yaşlı hastalarda ağrının azaltılması ve iyileşme sürecinin hızlandırılması için kortikosteroidler (örneğin, prednizon) antiviral ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Ancak, bu ilaçların kullanımı konusunda dikkatli olmak gerekir çünkü bağışıklık sistemini baskılayabilirler.

 4. Topikal Kremler: Döküntüyü kurutmak ve kaşıntıyı hafifletmek için calamine losyonu gibi topikal ürünler kullanılabilir. Ağrıyı hafifletmek için uygulanan lidokain içeren kremler de faydalı olabilir.

Diğer Tıbbi Yaklaşımlar

 • Soğuk Kompress: Döküntü üzerine soğuk kompres uygulamak, kaşıntı ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

 • Temizlik ve Bakım: Döküntülü alanın temiz ve kuru tutulması enfeksiyon riskini azaltır. Kabarcıklar patladığında, enfeksiyonu önlemek için bölgeyi antiseptik solüsyonlarla temizlemek önemlidir.

 • Stres Yönetimi: Stresin zona ağrısını artırabileceği düşünüldüğünden, stres yönetimi teknikleri (meditasyon, derin nefes alma egzersizleri) semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Zona aşısı, 50 yaş ve üzeri yetişkinlerde ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde zona ve postherpetik nevralji riskini azaltmak için önemli bir önleyici tedbirdir. Bu aşı, zona riskini önemli ölçüde azaltabilir ve mevcut olduğunda doktorunuzla aşı olma konusunu görüşmek faydalıdır.

Komplikasyonlar ve Zonadan Korunma Yolları

Zona Komplikasyonları

Zona, özellikle yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir:

 1. Postherpetik Nevralji: En yaygın komplikasyondur ve etkilenen bölgede, döküntünün iyileşmesinden sonra bile devam eden ağrıdır. Bu durum, aylar hatta yıllar sürebilir.

 2. Göz Sorunları: Yüzünü etkileyen zona, gözü de etkileyebilir (oftalmik zona) ve görme kaybına neden olabilir.

 3. Deri Enfeksiyonları: Zona kabarcıkları bakteriyel bir enfeksiyona yol açabilir.

 4. Nörolojik Sorunlar: Meningit, ensefalit ve felç gibi nadir ancak ciddi beyin ve sinir sistemi komplikasyonları gelişebilir.

 5. İşitme Kaybı: Yüz sinirlerinin etkilendiği durumlarda, geçici veya kalıcı işitme kaybı yaşanabilir.

Zonadan Korunma Yolları

Zona ve onun komplikasyonlarından korunmanın en etkili yolu aşılama ve sağlıklı bir yaşam tarzıdır:

 1. Zona Aşısı: 50 yaş ve üzeri yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler için önerilen zona aşısı, zona ve özellikle postherpetik nevralji riskini önemli ölçüde azaltabilir.

 2. Suçiçeği Aşısı: Çocuklara ve suçiçeği geçirmemiş yetişkinlere yönelik suçiçeği aşısı, VZV ile ilk kez karşılaşmanın önlenmesine yardımcı olur ve dolayısıyla gelecekte zona gelişme riskini azaltabilir.

 3. Bağışıklık Sistemini Güçlü Tutma: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi, bağışıklık sistemini güçlendirerek zona riskini azaltabilir.

 4. Hijyen ve Temizlik: Suçiçeği veya zona olan kişilerle doğrudan temasın önlenmesi, virüsün yayılma riskini azaltabilir. Hastalık döneminde kişisel hijyene dikkat etmek ve enfekte olmuş alanların temiz tutulması önemlidir.

 5. Stresi Azaltma: Yüksek stres seviyeleri, VZV’nin yeniden aktifleşmesini tetikleyebilir. Stres yönetimi teknikleri, meditasyon, yoga ve düzenli fiziksel aktivite stresi azaltmaya ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Zona riskini azaltmak ve olası komplikasyonları önlemek için doktorunuzla düzenli sağlık kontrolleri ve aşı takvimi hakkında konuşmak önemlidir.

Sonuç: Zona ile Mücadelede Erken Tanı Önemlidir – Unutmayın Doktorunuza Başvurun!

Zona, varicella zoster virüsünün neden olduğu ağrılı bir cilt döküntüsüdür ve özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar arasında postherpetik nevralji, göz sorunları, deri enfeksiyonları, nörolojik sorunlar ve hatta işitme kaybı bulunur. Bu nedenle, zona ile mücadelede erken tanı ve tedavi hayati öneme sahiptir.

Erken tanı, antiviral ilaçların etkinliğini artırır, semptomların şiddetini azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Ayrıca, erken müdahale komplikasyon riskini önemli ölçüde düşürebilir. Zona belirtileri fark edildiğinde hızlı bir şekilde doktora başvurmak, bu enfeksiyonun yönetiminde kritik bir adımdır.

Zonadan korunma stratejileri arasında zona aşısı, bağışıklık sistemini güçlü tutma, hijyen ve temizlik ile stres yönetimi yer alır. 50 yaş ve üzeri yetişkinler için önerilen zona aşısı, hem zona hem de postherpetik nevralji riskini azaltabilir.

! Unutmayın, sağlık ve iyilik haliniz söz konusu olduğunda proaktif olmak önemlidir. Eğer zona belirtileri yaşıyorsanız veya zona riski taşıyan bir bireyseniz, doktorunuza başvurarak durumunuzu değerlendirin ve gerekli önlemleri alın. Zona ile mücadelede bilgi, önlem ve erken müdahale, sağlıklı bir yaşam sürdürmenize yardımcı olacak anahtarlardır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top